Eğitim-Öğretim

Onur Koleji; akademik başarıya odaklı, yabancı dile hakim, spor ve sanatsal zenginliklerle iç içe, teknolojiyi doğru ve etkin kullanabilen bireyler yetiştirme hedefiyle yola çıkmıştır. Yaşam becerileri geliştirilmiş, etik değerlere sahip, ulusal ve evrensel kültürle iç içe bireyler hepimizin ortak geleceği ve gururu olacaktır.

AKADEMİK SÜREÇ

Onur Koleji'nde ana sınıfından liseye kadar akademik süreç daima öncelikli hedeflerimiz arasında değerlendirilir. Ana sınıfımızda kademeli olarak bir üst sınıfa hazırlayıcı etkinlikler ve uygulamalar esas olmak kaydıyla özellikle 5 yaş grubumuzda 1. sınıfa hazırlık eğitimi verilir. Bu ön okul uygulamasında öğrenci, okuma-yazma öğretimine sezdirilme yoluyla hazırlanırken matematiksel kazanımlarda öğrenci temel bilgi ve kavramlarla iç içe olur. 1, 2, ve 3. sınıfta müfredat zenginleştirilerek uygulanır. Teknik ve fiziksel alt yapı, sunulan olanaklar öğrencinin akademik süreci geliştirmesinde artı unsur olarak yer almaktadır.

Sınav odaklı bir çalışma yapılmamasına rağmen öğrencilerin kazanım odaklı farklı yöntem ve tekniklerle değerlendirilmesi öğrencinin akademik boyutu hakkında güvenilir veriler edinmemizi sağlamaktadır.

Akademik süreç yönetiminde öğretmen faktörü ana unsurdur. Bu çerçevede; Onur Koleji'nde uzman sınıf öğretmenleri istihdam edilmektedir.

4. sınıfa kadar öğrencilere, sınav sistemi uygulanmadan farklı yöntem ve tekniklerle akademik süreçleri kontrol altında tutulmaktadır. 4. sınıfta ise öğrenci için yeni bir dönem başlamakta akademik ders izleme yöntemine dahil olmaktadır.

Burada öğrenci öncelikle ders ve sınav bazlı sürecin içindedir. Alt sınıfların dahil edilmediği, hafta sonu kurs ve etüt uygulamalarına katılır. Cumartesi günleri, okulumuzda altı saatlik  programın  dört saati akademik ders süreci olarak değerlendirilir ve başarı odaklı çalışma yapılır. Ders başarısı merkezli çalışma yapılır.

 SPORTİF ETKİNLİKLER

Onur yaklaşımında, her öğrencinin en az bir spor dalıyla aktif olarak ilgilenmesi ve o spor dalında başarılı olması amacıyla  teşvik edilir. Bu amaçla, profesyonel spor kulüpleri ile iş birliği yapılır.

Onur Koleji'nde katılımcı, aktif, dinamik ve yeteneklerini ileri derecede kullanan öğrenci modeli esas alınır. Bu çerçevede öğrencinin sportif etkinliklere katılımı sağlanmaktadır.

Öğrencinin en az bir spor dalıyla ilgilenmesi hedeflenip, kulüp faaliyetlerinde de en az bir spor dalını seçmesi sağlanır. Seçtiği spor dalında öğrencinin eğlenerek öğrenmesi esas    alınmaktadır.

Profesyonel değerlendirmelerden sonra, öğrenci, elde edilen veriler çerçevesinde yeteneğine uygun spor dalına yönlendirilmektedir.

Öğrencilerimiz kurumumuzda voleybol, basketbol, okçuluk, badminton, yüzme ve masa tenisi çalışmalarından kendisi için uygun olanına katılabilir. Kurumumuzda buz pateni dersi seçmeli    etkinlik olarak değil, zorunlu ders olarak verilmektedir.     

SANATSAL ETKİNLİKLER

Onur Koleji'nde sanat, öğrencilerin hayatı kendi duyuşlarına göre tasvir etmelerini sağlayarak onlara estetik bir bakış açısı kazandırmayı hedefleyen bir faaliyettir. Bu faaliyetlerde amaç, öğrencilerin hayal dünyasını zenginleştirerek ruhunu beslemek ve duygularını en uygun sanat etkinliğiyle ifade etmelerini sağlamaktır.

Öğrencilerimiz, sanatsal etkinliklerini sanat zümresinin zorunlu dersleri içinde genel olarak yapmaktadır. Daha özel ilgi ve yönlendirmeler için kulüplerimizle sanatsal etkinliklerine profesyonel adım atmaktadır.

Kurumumuzda Bale Salonumuz, Görsel Sanatlar Atölyemiz, Teknoloji-Tasarım Atölyemiz ve Müzik sınıfımız mevcuttur.

Piyano, gitar, resim, takı tasarımı, ebru sanatı, modern dans ve bale kulüplerimiz talepler çerçevesinde uygulamaya konulmaktadır.

ETİK DEĞERLER

Biz Yunus Emre, Mevlana ve Hacı Bektaş-ı Veli gibi insan sevgisiyle bütünleşmiş bireylerin hayatı daha anlamlı, değerli ve yaşanabilir kılacaklarına inanırız.

Öğrencilerimiz için manevi değerlerimizle ve kültürel mirasımızla iç içe geçmiş bir eğitim-öğretim uygulamaktayız.

Her ay sevgi, saygı, yardımlaşma, iyilik, hoşgörü gibi değerler; Etik Değerler Komisyonu tarafından seçilip planlanarak akademik sürece dahil edilir ve bu değerler ilgili sınıf ve sınıf rehber öğretmenleri tarafından derslerle ilişkilendirilerek etkinlik ve uygulamalar gerekli kazanımlar öğrencilere verilir.

Her sınıf bu değerler çerçevesinde düzeyine/kademesine uygun olarak pano, kapı süslemesi, afiş, duvar gazetesi, broşür, şiir, kompozisyon vb. çalışması yapar.

Biz Yunus Emre, Mevlana ve Hacı Bektaş-ı Veli gibi insan sevgisiyle bütünleşmiş bireylerin hayatı daha anlamlı, değerli ve yaşanabilir kılacaklarına inanırız.

Öğrencilerimiz için değerlerle iç içe geçmiş bir eğitim öğretim uygulamaktayız.

Her ay bir değer akademik sürece dahil edilir. Sevgi, saygı, yardımlaşma, iyilik, hoşgörü gibi değerler etik değerler birimimizce planlanır ve derslerle ilişkilendirilip etkinlik ve uygulamalarla içselleştirilir.

Her sınıf etik değerler eğitimi çerçevesinde düzeylerine uygun çalışmalar yaparlar. Pano ve kapı uygulamaları ile gerçek birer yaratıcılık örneği ortaya koyarlar.

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

Çok zengin ve derin kültürel birikime sahip bir milletiz. Onur Koleji bu birikime sahip çıkar. Yıllık planlamalar çerçevesinde kültürel geziler düzenler.

Yurt içinde gerçekleştirilen bu gezilerde edinilen deneyim ve gözlemler kurumsal yapı içinde paylaşılıp derslerle de ilişkilendirilerek gerekli yerlere ziyaretler 

Müzeler, sergiler, bakım evleri ve yuvalar her sınıf düzeyinde programa alınıp belirli gün ve hafta kutlamaları çerçevesinde aile katılımlı etkinlikler yapılır.