Ekoloji Sınıfı

Günümüz çocukları maalesef yapay çevrenin sentetik baskısı altındadır. Onur Koleji olarak öğrencilerimiz için doğal çevrenin bir unsuru olan bitkilerin her sürecini gözlemlemesi ve sürece katılması için Ekoloji Sınıfını oluşturduk. Öğrenciler bu sayede bitkinin tohumdan meyveye dönüşme sürecini gözlemleyerek onu yetiştirme sorumluluğuna dahil olur, yetiştirdiği bitkiyle gurur duyar, doğal çevre unsurlarına karşı daha duyarlı davranır ve yaşayarak öğrenir. Bu başarı, onların öz güvenlerinin gelişmesine de büyük katkılar sağlamaktadır.