Etkin Ölçme Ve Değerlendirme

Aylık Deneme Sınavları:
Öğrencilerimizin test tekniği kazanabilmeleri ve eksik kazanımların tespiti amacıyla okulumuzda 5. sınıftan itibaren her ay deneme sınavları uygulanmaktadır. Deneme sınavı sonuçları, sınavın yapıldığı gün içerisinde okulumuzda değerlendirilerek doğru, yanlış, net, puan ve konu analizlerini içerecek biçimde öğrencilere duyurulur. Hemen akabinde sınav sonuçlarına göre, anlaşılmayan konular için ek dersler ve etütler rehberlik servisi tarafından yazılır ve eksik konular tamamlanır.

Sınıf-Şube Değişimleri:
Eğitim-öğretimin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi, homojen sınıf ortamlarına bağlıdır. Sene başında sınıflar, deneme sınav sonuçlarına göre oluşturulur. Yıl içinde yapılacak olan sınıf değişimleri ise, deneme sınavları sonuçları, öğrencinin sınıf içi başarısı, derse katılım oranı, öğretmen görüşleri değerlendirilerek gerekli görüldüğü durumlarda yapılmaktadır.

Ödev Saatleri:
Hafta içi son ders saatlerinde, öğrencilerimiz ödevlerini okulda yapabilmekte, bu sayede okuldan yüklü bir ödev listesi taşımayarak 
evde boş vakitlerinde ders tekrarlarını gerçekleştirebilmektedirler. Ödev saatlerinde öğrencilerimizin yanına ödev yaparken yapamadıkları soruları sorabilmeleri için her güne farklı öğretmenler verilmektedir.

Cumartesi Okulu:
İlkokul 4.sınıftan itibaren, hafta içi eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla, cumartesi günleri, sınıf etütleri yapılmaktadır. Bu sayede öğrencilerimiz tüm branş derslerde eksik kaldıkları konuları öğrenip periyodik aralıklarla tekrarlar yaparak kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirir ve dershaneye ihtiyaç duymaz.

Bire Bir Etütler:
Deneme sınavı sonuçlarına göre, öğrencilerin eksik oldukları konular değişebilmektedir. Öğrencilerin eksik oldukları ders ve konular, rehberlik   ve branş öğretmenlerinin iş 
birliğiyle tespit edilerek öğrencilerimize grup etütleri yazılır.
Bunun yanı sıra eğer öğrencimizin eksiği grup etütleriyle giderilmediyse öğretmenlerimizin gerekli gördüğü ölçüde bire bir etütlerle konu   eksikleri tamamlanır.

Öğrenci Durumlarının Tespitine Yönelik Ölçme-Değerlendirme Araçları:
Her kademede değişiklik gösteren ölçme değerlendirme araçlarıyla, öğrencilerimizin gelişim süreçleri yakından takip edilmektedir. Bu amaçla   okulumuzda uygulanan ölçme-değerlendirme araçlarından bazılarını şu şekilde 
sıralamak mümkündür:
» İhtiyaç Analizi Formları   
» Kazanım Kontrol Çizelgeleri    
» Gözlem Formları    » Öğrenci Tanıma Fişleri     
 » “Kimdir Bu?” Anketi 
» Problem Tarama Anketi
» Ana-Baba Tutum Ölçeği     
» Burdon Dikkat Testi    
» Sosyometri Ölçeği  
» “Kime Göre Ben Neyim?” Anketi    
» Verimli Ders Çalışma Anketi    
» Sınav Kaygısı Ölçeği    
 » Otobiyografi    
» Beier Cümle Tamamlama Testi

Merkezî Sınav Çalışmaları:
8. sınıf öğrencilerimiz için, LGS zümremiz periyodik aralıklarla toplanarak öğrencilerin genel gidişat ve durumlarını değerlendirir. Başarıyı azaltan ve arttıran etkenleri göz önünde bulunduran LGS zümremiz, veli-öğretmen-öğrenci üçgeninde iş birliğine dayalı bir çalışma gerçekleştirir.  Ayrıca Onur Anadolu Lisesi öğrencilerimize yapılan deneme sınavı sonuçları branş öğretmenleriyle değerlendirilerek, öğrencilerin girdikleri bu sınavlardan maksimum başarı elde etmeleri amaçlanır. Öğrencilerimizin istedikleri üniversiteleri kazanmalarını sağlayacak olan, Yüksek Öğretim Kurumlar Sınavı Geçiş (YKS)  temel oluşturmak amacıyla 9. ve 10. sınıftan itibaren hazırlıklar başlar. Bu kapsamda aylık deneme sınavları uygulanır.

Öğrenci ve Veli Seminerleri:
Öğrencilerimize ve velilerimize akademik ve gelişimsel anlamda destek olmak amacıyla zaman zaman veli ve öğrenci seminerleri yapılmaktadır. Bu sayede okul, öğrenci ve veli üçgeni tamamlanmaya çalışılmaktadır.