Psikolojik Danışma Ve Rehberlik


AMAÇ
Rehberlik Servisimizin öncelikli amacı, “önleyici ve gelişimsel rehberlik” yaklaşımı ile tüm öğrencilerimizin gelişim gereksinimleri doğrultusunda psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinden yararlanabilmelerini sağlamaktır. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, öğrencilerin, psiko-sosyal ve bilişsel gelişim sürecini destekleyerek çocuğun-ergenin kendini tanımasını, farkındalık düzeyini arttırmasını, çevresiyle güvenli ve olumlu ilişkiler kurabilmesini, yetenek-ilgi alanlarını keşfetmesini sağlayıcı ve akademik başarı gelişimini destekleyici çalışmalar yapar.

Onur Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri, her yaşa ve kademeye uygun farklı çalışmalar yürütmekte, bu yönde yürütülen çalışmalarla öğrencilerin eğitim-öğretim sürecine destek olma amacı taşımaktadır.  

Okul öncesi eğitim ve ilköğretimde hizmetler genel olarak; öğrencinin kendisi, öğretmenleri ve ailesi tarafından yetenek, beceri ve diğer özelliklerinin fark edilmesine, öğrencinin yetiştiği ortamın iyileştirilmesine, bireysel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesine, etkili öğrenme ve çalışma becerileri ile motivasyonlarının arttırılmasına ve ilköğretim sonrası eğitime yönlendirmeye yöneliktir.
Ortaöğretim de ise hizmetler genelde; üst öğrenime ve meslek alanlarına yönlendirme, etkili öğrenme ve çalışma becerileri geliştirme, meslekler ve gerektirdiği özellikler ile meslek ve çalışma yaşamı konusunda bilinçlendirme, bireysel özelliklerini değerlendirip farkındalık düzeyini geliştirme, bireysel ve sosyal gelişimin sürdürülüp yetişkin hazırlanmaya yöneliktir.

EĞİTSEL REHBERLİK HİZMETLERİ

a) Okula, okuldaki alanlara, çeşitli etkinliklere, yeni durumlara alıştırma ve yönlendirme
b) Etkili öğrenme ve çalışma becerileri geliştirmelerine yardım etme
c) Motivasyonlarını destekleme ve arttırma
d) Özelliklerine uygun üst öğrenim kurumlarına yönlendirme
 
 BİREYSEL REHBERLİK HİZMETLERİ

Öğrencinin bireysel ve sosyal gelişimini desteklemek, duygusal sorunlarında yardımcı olmak üzere gerekli hizmetler verilir. Bireysel rehberlik; öğrencilerin sorunlarına yardımın yanı sıra, onların kişilik ve sosyal gelişimlerine ve olgunlaşmalarına destek olmayı ve bu amaca yönelik düzenlenmiş bireysel ve grup etkinliklerini de içerir. Bu hizmetlerde aşağıdaki hususlar temel alınır.

a) Öğrencilerin davranış, duygu, düşünce ve tutumlarına karşı duyarlık gösterilerek gizlilik ilkesine özellikle dikkat edilir.
b) Öğrencilerin kendilerine ilişkin farkındalık düzeyini yükseltmelerine yardım edilir.
c) Bu hizmetler, öğrencinin sorununu onun adına psikolojik danışmanın çözmesi anlamına gelmez.Öğrenci, sorununu çözme sorumluluğunu üstlenmek durumundadır.

Bireysel Görüşmeler ;

1) Öğrenci ve velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda başvurmaları yoluyla,
2) Velilerin öğrencileri hakkındaki geri bildirimleri doğrultusunda,
3) Öğretmenlerin öğrencileri hakkındaki geri bildirimleri doğrultusunda,
4) Psikolojik Danışma ve Rehberlik Biriminin gözlemleri ve değerlendirmeleri ile gerçekleştirilir.
MESLEKÎ REHBERLİK HİZMETLERİ  
             
Öğrencinin içinde bulunduğu gelişim dönemi ve bireysel özellikleri dikkate alınarak eğitim sürecinde her öğrenciye; meslekî tercih yapması, kendine uygun mesleğe yönelmesi, iş yaşamına ve mesleğe hazırlanması için gerekli rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri verilir.

Grup Rehberliği ;  
 
    1) Sosyal beceri geliştirme,
    2) Sınav kaygısı ile baş etme,
    3) Verimli çalışma yöntemleri,
    4) Etkili iletişim,
    5) Akran ara buluculuğu-çatışma çözme,
    6) Akademik başarıyı arttırmaya yönelik motivasyon geliştirme amaçlı yürütülür.

 PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ İLKELERİ

 1) Gizlilik esastır.
 2) Tüm öğrencilere açık bir hizmettir.
 3) İnsana saygı esastır.
 4) Eğitim-öğretim etkinlikleri bütünlüğü içinde yer alır.
 5) Öğrenci, veli, uzman, öğretmen ve yöneticilerin iş birliği ile yürütülür.
 6) Bireysel farklılıklara saygı esastır.
 7) Hem bireye hem de topluma karşı sorumluluk söz konusudur.
 8) Bu hizmetlerinin yürütülmesinde bilimsellik esastır. 

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ VELİ GÖRÜŞME SAATLERİ

GÜNLER SAATLER
SALI 10.00-16.00
ÇARŞAMBA 10.00-16.00
PERŞEMBE 10.00-16.00
CUMARTESİ 10.00-13.00

 • Görüşmeler randevulu sistemde işleyecektir. Görüşmeye gelmeden önce telefonla randevu almanız önemle rica olunur.