Öğrencilerimizin 'Boy ve Kilo Endeksi Ölçümü' Yapıldı

"Vücut kitle indeksi çocuklarda beslenme durumunu göstermede kullanılan objektif bir ölçüttür." Öğrencilere ait bilgiler öğrencilerle birebir görüşülerek toplandı. Elde edilen veriler sağlık durumlarını en iyi şekilde ortaya koymaktadır. Öğrencilerimiz hızlı bir bedensel değişim süreci yaşamaktadır. Bu değişim ve gelişimin izlenmesi eğitim açısından çok önemlidir. Derslerdeki konsantrasyonun ve buna bağlı olarak başarısını artması, problem çözme ve kavrama yeteneğinin artması, günlük yaşantısında daha aktif ve canlı olması yaşam kalitesinin artması için okulumuz hemşiresi Sevilay GÜRMAN dengeli beslenmenin öneminden bahsetti. "Yaşa Göre Ağırlık", "Boya Göre Ağırlık", "Yaşa Göre Boy" hesaplamalarını karşılaştırarak verileri formlarda belirtti.