TEOG Hakkında Her Şey

TEOG (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş) NEDİR?

TEOG sınavı tam karşılığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye genelinde yaptığı ortak sınavdır. Altı ayrı dersten 1. ve 2. dönem olmak üzere iki aşamalı olarak uygulanır.

 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi dersleri için birinci sınavlar Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, İngilizce dersleri için ikinci sınavlar ortak, yapılır. Altı temel ders için 8 inci sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi ortak olarak gerçekleştirilecek.

İki gün gerçekleşen sınavlarda öğrencilere her ders için 40 dakika süre verilir ve 20 çoktan seçmeli soru sorulur. Sınavda görevlendirilecek öğretmenler kendi okullarından farklı bir okulda görev yapar.  Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen öğrenciler için mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacaktır. Ortak sınavlara katılamayan öğrencilerin durumları, “Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 23’üncü maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde değerlendirilerek okul müdürlüğünce karara bağlanacak ve aynı gün il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine bildirilecektir. Ayrıca mazeret sınavına katılması uygun görülen öğrencilerin bilgileri, okul müdürlüklerince e-Okul Sistemine sınavlar tamamlandıktan sonra 5 (beş) gün içerisinde giriş yapılacaktır. Mazereti okul müdürlüğünce uygun görülen öğrenciler için Bakanlıkça belirlenen tarih ve merkezlerde mazeret sınavı yapılacaktır. Geçerli mazereti olmadan ortak sınav/sınavlara katılmayan öğrencilerin, o derse ait sınav puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecek, e-Okul Sisteminde ortak sınav sonuç hanesinde (G) olarak gösterilecek ve ortalamaya dahil edilecektir. Veli, öğrencisinin ortak sınava katılamama sebebini, en geç sınavın tamamlandığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirecektir.

TEOG Puan Hesaplaması

Diğer sınav sistemlerinden farklı olarak 3 yanlış 1 doğruyu götürmez. Öğrenci yaptığı her doğru soru için 5 puan alır. Toplam puanı yazılı notu olarak e-okul sistemine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından girilir. Örneğin; öğrenci Türkçe dersinden 17 doğru 3 yanlış yapmışsa bunun karşılığı 85 puan olarak e-okul sayfasına işlenir. Yaptığı yanlışların puanına etkisi olmaz.

Her sorunun puanı aynı, katsayıları farklı olacak. Türkçe, matematik, fen ve teknoloji için katsayı 4, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi için katsayı 2 kullanılacak. Bu nedenle Türkçe, matematik ile fen ve teknoloji sınavlarında doğru sayısının diğer derslerden fazla olması daha yüksek bir yerleştirme puanı getirecek.TEOG ve 2. TEOG sınavlarından alınan notun ortalaması %70 ve okul başarı puanının ortalaması %30 etki eder. Bu ortalamalar alındıktan sonra öğrencinin yerleştirme puanı ortaya çıkar.
Ortak Sınavlarda İptal Edilen Sorular TEOG Puanını Nasıl Etkiler?
Sınavlarda iptal edilen soru veya sorular olması durumunda ilgili soru tüm öğrenciler için doğru cevaplanmış sayılacaktır.
Bu sistemin getirdiği en büyük değişiklik öğrencilerin istedikleri okula girmek için sadece sınavlardan değil eğitim hayatları boyunca gördükleri tüm derslerden sorumlu olurlar ve değerlendirilirler.

Ortaöğretime Yerleştirmeye Esas Puanın Hesaplanması
Yılsonu Başarı Puanı

Yılsonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.

Ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı

Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılacaktır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır.

Yerleştirmeye Esas Puanın Hesaplanması

Öğrencilerin 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacaktır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilecektir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.

Ortaöğretime Geçiş Nasıl Gerçekleşcek?

Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan, öğrencinin bir sonraki eğitim kademesinde devam edeceği okulun belirlenmesinde kullanılacak Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri, puan esasına göre değerlendirilecek ve yerleştirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek

Puan Eşitliği Halinde Ortaöğretime Yerleştirme Nasıl Gerçekleşecek?

1. Ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı,

2. Sırasıyla 8, 7 ve 6 ıncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğü,

3. Tercih önceliği, Yerleştirmeye esas puanların eşit olması durumunda aşağıdaki öncelik sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır:

4. Okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı.

2017 TEOG Puanına Göre Başarı İndirimlerini Görmek İçin Tıklayınız.